Secvențierea ADN-ului — este o metodă ce permite determinarea secvenței nucleotidice a unei molecule de ADN. Cunoașterea secvențelor de ADN a devenit esențială în biologia de bază, dar și în numeroase alte științe, cum ar fi diagnosticarea, biotehnologia, medicina legală, virologia sau biologia sistemică. Mulțumită secvențierii ADN au fost completate genomurile diferitor specii, cum ar fi homo sapiens, dar și multe animale, plante și microbi.

În viitor, pot exista servicii blockchain care vor fi în afara jurisdicției locale autorităților și vor permite  persoanelor de a secventa codul genetic și să-l acceseze cu ajutorul unei chei private. Cu toate acestea, pentru a trece la un nivel mai eficient și mai practic care permite secvențializarea codului genetic al celor șapte miliarde de oameni care trăiesc la moment pe Pămînt sunt necesare modele mai mari, iar tehnologiile blockchain pot oferi mecanisme pentru implementarea unui astfel de proiect. Companiile care oferă servicii de secvențiere individuală a genomului poate fi privite ca o confirmare inițială a corectitudinii conceptului, ca instrument de creștere a alfabetizării populației in domeniul îngrijirii sănătății si ca mecanism de furnizare a rezultatelor si recomandărilor personale, dar nu ca o soluție la problemele pe scară universală.

Tehnologiile blockchain care oferă un model universal pentru înregistrare, stocare și accesul la informații cu securitate și pseudonimie, oferă soluții pentru trecerea la următoarea etapă a unui calcul la scară largă a codului genetic. Acest lucru este aplicabil secvențierii succesiunilor genetice în general, indiferent de aspectele legate de drepturile de acces la date. Codul genetic al tuturor oamenilor este doar una dintre sarcinile posibile; e posibil de a obține codul pentru toate animalele, plantele, virușii, bacteriile, agenții patogeni, microbi și multe altele.

Scala și eficiența sunt argumente importante în favoarea serviciilor transnaționale bazate pe blockchain. Pentru a ajunge la codul genetic al întregii populații umane este nevoie nu doar de trans naționalizare, ci și de o integrare strânsă cu vreun cloud, deoarece datele genomului sunt prea mari pentru stocarea locală utilizată în prezent și mijloacele de lucru cu ele.

Blockchain oferă atât trans naționalizarea, cât și capacitățile cloud-ului. Centrele regionale transnaționale pentru calcularea secvențelor genetice și gestionarea informațiilor primite pot fi o modalitate mai eficientă de a structura această industrie decât de a crea organizații separate în diferite țări — având în vedere costurile, echipamentul, expertiza și scara largă. Tehnologia blockchain vă permite să atingeți un nivel mai eficient la scară largă — calculul a milioane și miliarde de secvențe genetice, decât sute, ca acum. De fapt, este suficient să rezolvăm cel puțin problema procesării și stocării informațiilor; alte sarcini sunt mai degrabă metode industriale de obținere a unui cod genetic. Oricum, ecosistemul blockchain deschide multe noi oportunități într-o varietate de domenii și permite calcularea pe scară largă a secvențelor genetice folosind conceptul de descentralizare.

 

Blockchain model universal de dezvoltare

Tehnologiile blockchain pot furniza mecanismele și modelele necesare pentru dezvoltarea în continuare a unor domenii precum date mari, permițând accesul la «date foarte mari» și altele. Secvențele genetice reprezintă unul dintre primele exemple care demonstrează aceste noi modele.

Chiar să nu facem speculații asupra posibilității de a obține codul genetic al întregii omeniri, utilizarea blockchainului va contribui în mare măsură la proiectele deja existente. De exemplu, puteți adăuga funcționalitatea blockchainului și criptovalutei  la serviciul DNAnexus, care vă permite să stocați codul genetic în cloud. Proiectul DNAnexus a fost dezvoltat cu participarea universităților (Centrul de secvențiere a genomului uman al Colegiului de Medicină Baylor) și a serviciilor web Amazon Web Services. Conform datelor pentru anul 2013, aceasta este cel mai mare depozit de stocare a genomului, conținând 3.751 de genoame umane complet decodate și 10.771 copii (440 TB de date). Realizările de astăzi reprezintă un depozit pentru 4.000 de genomuri umane din 7 miliarde posibile, ceea ce subliniază necesitatea unor modele la scară largă pentru astfel de proiecte care utilizează date mari.

Baza de date ADNnexus nu este disponibilă publicului: doar 300 de cercetători din întreaga lume au permisiunea să o folosească. Genomic Data Commons este un proiect sponsorizat de guvernul SUA, angajat în cercetare în domeniul geneticii și medicina personalizată, care are un depozit mare de date. Se presupune că resursele proiectului vor fi disponibile oricărui cercetător din Statele Unite. Aceasta reprezintă o bună evoluție în ceea ce privește organizarea datelor cu ajutorul unor depozite standard unificate, cu accesul unui anumit cerc de specialiști.

Următorul pas poate fi utilizarea unei monede criptografice specializate, de exemplu Genomecoin, care să ofere acces deplin la masele largi ale populației lumii. Criptovaluta poate servi ca un mecanism de urmărire, coordonare și recompensarea comunității participanților Genome Data Commons.

Unul dintre avantajele utilizării bitcoinului și blockchain ca model economic este că aceste tehnologii includ automat funcții economice în orice sistem. În contextul secvențierii și stocării informațiilor genetice, astfel de funcții pot fi utilizate pentru a determina cu mai multă precizie costul cercetării (urmărirea și contabilitatea într-un blockchain) utilizând Genotecoin sau GenomicResearchcoin (un sistem de recompense care utilizează micro plăti. Printre alte aplicații ale blockchainului se poate observa posibilitatea stabilirii autorității (ca în sistemul GitHub sau în conceptul de protecție a proprietății intelectuale digitale), care permite stimularea și încurajarea participanților la proiecte mari.

Vă recomandăm să continuați subiectul cu articolul Blockchain în Ocrotirea sănătății

Предыдущая статьяМожно ли запретить биткойн? Часть 5 – В случае войны
Следующая статьяКриптоиндустрия, или куда стекается мировой капитал?
Отказаться от желаний. Это концепция происходит от одного из трёх путей мудрости: юмор, парадокс, изменение. Она дублирует понятие парадокса. Именно тогда, когда мы больше не желаем чего-то, это может произойти. Искусство отказа от желаний невозможно перехвалить. Не существует ничего, без чего нельзя обойтись. Никогда человек не становился счастливей, если вдруг получал работу, деньги, любовь, которых желал. Настоящее большое счастье связано с неожиданным событием, которое намного превосходит ожидание человека. Мы ведем себя как вечные Деды морозы. Те, кто просит игрушечную железную дорогу, получают ее. А те, кто не просят ничего, могут получить гораздо больше. Перестаньте просить, и только тогда вас можно будет удолетворить.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here